pátek 21. září 2018

BEZPEČNOST

Uvědomujeme si nebezpečné situace, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat. Využili jsme praktických ukázek, pohádkových příběhů a vyprávění, varujících děti před nebezpečím. Děti už mají povědomí o tom, jak se prakticky chránit, ví, jak se nebezpečí vyhnout a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc (nácvik telefonátu na tísňovou linku). Svým chováním se snaží neohrožovat bezpečnost a pohodu druhých. Také ví, že jsou situace, při kterých jasně vyjadřují svůj nesouhlas a odmítají se na nich podílet. Vyzkoušely si první pomoc při odřenině nebo zlomenině.
V Předškláčku se seznámily s prostorovými stavbami a jejich zápisy. Převyprávěly pohádkové příběhy, trénovaly analýzu počátečních písmen nebo délku slabik.
A dnes jsme si užili s malou technickou univerzitou hru na malé archeology.sobota 15. září 2018

ZAČÍNÁME

Velmi příjemný a pohodový začátek školního roku. Nové děti se adaptují skvěle a doufáme, že se jim u nás bude líbit. Hrajeme hry na zapamatování si jmen nových kamarádů, pravidel a osobních značek. Povídáme si o zážitcích z prázdnin, o sobě, o rodině, začínáme pracovat v koutcích aktivit a rozjeli jsme i další školkové aktivity jako logohrátky, grafohrátky, hudební hrátky a Předškoláčka. To vše i v anglickém jazyce s Veronikou.


neděle 29. července 2018

PRÁZDNINY

Dnešní den v mateřské škole byl pro naše předškoláky posledním. Ke vstupu do 1. třídy jsme jim popřáli štěstí, hodně nových kamarádů a vstřícnou a milou paní učitelku.
Jako každoročně, tak i letos, dostaly všechny děti fotoknihu. Společně s ní si mohou zavzpomínat na některé naše školkové aktivity a připomenout si i své kamarády.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a těšíme se 3. září.

čtvrtek 26. července 2018

Antarktida

Poslední školkový týden jsme se snažili zchladit alespoň tématem, a to Antarktidou. Dozvěděli jsme se mnoho o životě v tak mrazivých podmínkách. V konstruktivním koutku si každý z nás vyrobil svoji ledovou krajinu. V komunikačním koutku jsme se dozvěděli zajímavé informace o tučňácích, s nimiž jsme celý jeden den pracovali. Děti měly za úkol přiřadit k tučňáčí mamince (VELKÉ PÍSMENO) její mládě (malé písmeno). V logickém koutku jsme měli různé puzzle k tématu, přiřazování zvířecích dvojic, vybarvování tučňáků ve stejném pohybu. V matematickém jsme doplňovali sudoku nebo číselné puzzle s obrázkem. Šikovnost našich ručiček jsme si vyzkoušeli při lepení kožíšku lednímu medvědovi. Ač se to zdálo být těžké, zvládli jsme to všichni, ostatně přesvědčte se sami.


úterý 24. července 2018

CYKLOVÝLET

Druhý cyklovýlet starších dětí v tomto školním roce, který se opět vydařil. Celkem jsme ujeli 9,5 km.


neděle 15. července 2018

Za pandami do Asie

Tento týden jsme cestovali na nejlidnatěji osídlený kontinent. Nejvíce nás bavilo poslouchat čínský jazyk a opakovat po překladači základní slova a pozdravy. Někteří z nás si dokonce zapamatovali i své jméno. Poté jsme se podepsali čínskými písmeny. Nevynechali jsme ani práci s interaktivní mapou světa od nakladatelství Albi. V uměleckém koutku jsme se zaměřili na pandu a japonský strom sakuru. Tu si děti vytvořily pomocí rozfoukávání barvy na papír a následným tiskem pomocí prstů. Z dřevěných kostek jsme postavili velkou čínskou zeď a šikovnost našich prstů jsme vyzkoušeli při manipulaci s čínskými hůlkami. Asii jsme si moc užili a hurá na Evropu :)  


úterý 10. července 2018

CESTUJEME DO AFRIKY


Minulý týden jsme se po cestě do Australie a Ameriky vypravili do Afriky. V pondělí jsme se dozvěděli o poloze, podnebí a životu v Africe. Ukázali jsme si, jak tam děti žijí, jak vypadá jejich oblečení a jejich domovy. Taktéž jsme si prohlédli jejich školu bez nábytku. Dozvěděli jsme se, že vodu musí nosit z daleka a jak je pro ně voda vzácná. Vyprávěli jsme si o zvířatech a v jakých částech Afriky bychom je našli. Z modelíny jsme vypracovali mapu Afriky.

V úterý jsme cestovali opět do Afriky, ale tentokrát i v čase a tak jsme se dostali až do Starověkého Egypta. Povídali jsme si o pyramidách a kde bychom je našli. O egyptském písmu hieroglyfy, každý si vyzkoušel, jak by jeho jméno v egyptském písmu vypadalo. Vyluštili jsme hádanku v hieroglyfech, která nás nabádala jít ven a hledat Horovo oko. Když jsme se oblékali ven, vyprávěli jsme si o archeolozích a jejich práci, a následně objevili archeologickou stanici v pískovišti se značkou oka. Pomalu, smetáčkem, jsme písek odhrnovali, až jsme objevili ukrytou pyramidu, ve které jsme našli sarkofág a mumii. Po objasnění, co taková mumie je, jsme si vyzkoušeli udělat mumie z kamarádů pomocí toaletního papíru.

Ve středu jsme si Afriku jako téma vzali s sebou do koutků aktivit: v matematickém jsme seřazovali pyramidy podle velikosti, počítali kolik čeho je, hledali, které prvky do skupinky nepatří a přiřazovali obrázky podle jejich stínů. V jazykovém  koutku jsme opisovali egyptské vzory a dále hledali slova k obrázkům. Třídili jsme zvířata podle toho, na kterém kontinentě bychom je našli. Z návštěvy Afriky nám do našeho pasu přibylo razítko s pyramidou.


sobota 30. června 2018

AMERIKA


Tento týden jsme se společně s Kryštofem Kolumbem vydali poznávat Ameriku. Nejprve jsme si vyrobili lodě a poznávali samotného mořeplavce. Abychom zapadli do jeho posádky, vyrobili jsme si čepice se znakem španělského krále, poté už jsme mohli vyrazit na cestu do Ameriky. Zde jsme poznávali zvířata, kultury i původní obyvatele, kteří nás bavili nejvíce. Nakonec jsme do našeho pasu získali další razítko navštíveného kontinentu.


středa 27. června 2018

VESMÍR
Začátkem tohoto měsíce jsme s dětmi letěly raketou do vesmíru, poznávaly jsme planety a mnoho dalšího. Nyní například umíme vyjmenovat všechny planety a ještě je rozdělit na plynné a pevné. Díky knihám, které donesly děti z domova, jsme se dozvěděli více i o mléčné dráze a vzniku vesmíru. 
Jedním z prožitků byla i chůze. Tentokrát jsme nechodili po elipse, ale zahráli jsme si na planety. Každý dostal planetu a zkusil si chůzi po její oběžné dráze.
pátek 1. června 2018

DEN DĚTÍ VE FAJNPARKU

Na dnešní sváteční den jsme dětem připravily celodenní výlet do Fajnparku. Spousta aktivit, atrakcí a dobrodružství na jednom místě. Nejdříve jsme si zaskákali na ,,polštáři", vyzkoušeli si běhací trampolínu a skákací hrady. Navštívili jsme
Miniměsto a indiánskou vesnici, zajezdili si na mini autech a projeli se i po safari, v Hmyzákově jsme obdivovali motýly, o kousek dál jsme prošli Dinopralesem a přes Zvířátkov jsme se dostali přímo na stezku do Bosova. Na závěr jsme se s parkem rozloučili projížďkou místním vláčkem. A co se dětem nejvíc líbilo? VŠECHNO!!!