neděle 11. listopadu 2018

LES

Tento týden byl naším tématem les. Pověděli jsme si, co všechno v lese můžeme najít a jaká zvířata zde můžeme potkat.Pracovali jsme s obrázky zvířat, vyhledávali jsme je v encyklopedii a přiřazovali jejich stopy a zvuky. Prohlubovali jsme si vědomosti o stromech, houbách a dalším životě v lese. Vyrobili jsme si origami lištičku. Zdramatizovali jsme pohádku: „Boudo, budko“– s využitím masek lesních zvířátek, které si děti samy vyrobily. Tímto tématem budeme navazovat v příštím týdnu - Zvířata v lese.pátek 2. listopadu 2018

HALLOWEEN

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích nese ve znamení svátku Halloween. Vydlabané dýně, zapálené svíčky, sladkosti  a strašidelné kostýmy - i díky těmto symbolům si tento večer získává u našich dětí stále větší oblibu. A tak jsme pro ně jednu takovou magickou noc připravili. Ráno děti přišly do školky ve strašidelných maskách. Povídali jsme si o tom, co je Halloween, kde vznikl a co to vlastně znamená. 
Během dopoledne jsme si stihli zasoutěžit, zatancovat a pobavit se u dalších halloweenských aktivit. Odpoledne jsme se s mapou v ruce vydali za pokladem. Hledali jsme indície, které nás měly dovést k pokladu. Z indícií se vyklubalo tajné písmo, které bylo třeba rozluštit. Naší Amálce se to podařilo a tak už nic nestálo v cestě vyzvednout sladkou odměnu. Po setmění, za světel lampionů, jsme prožívali dobrodružství na stezkách kolonády. Rozzářená světla našich dýní přilákala i ducha, který se schovával v našem sklepě. Zvědavost dětí byla silnější než strach a tak všechny nebojácně do sklepa nejen nakoukly, ale dokonce se odvážily dál a zanechaly na papíře i svůj podpis. Dobrou noc jsme si společně popřáli při dobré pizze a filmu Ať žijí duchové.

pondělí 29. října 2018

PŘÍRODA NA PODZIM - STROMY

V tomto týdnu jsme se seznámili s tím, co všechno se na podzim mění, jaké barvy patří k podzimu a jaké jsou jeho hlavní znaky. Pověděli jsme si o stromu a jeho částech. Rozdělovali jsme stromy na listnaté a jehličnaté. Seznámili jsme se s různými druhy stromů. Zkoumali jsme listy "z blízka" s využitím lupy. Pracovali jsme s bee-botem, dokončovali druhou půlku listu, přiřazovali správný list a správnou šišku ke stromu. Zpívali jsme písničku "Stromy" od pánů Svěráka a Uhlíře.
Při jedné z vycházek jsme se šli podívat na na nádraží do "Legiovlaku", kde jsme si mohli prohlédnout jak vypadal legionářský vlak před 100 lety. Dětem se výstava moc líbila.
Také jsme zhlédli představení školáků, které bylo tematicky zaměřené k oslavě 100 let od vzniku samostatného československého státu. Pohádku, prezentaci o Slovensku i písničky měli krásně nacvičené.


úterý 23. října 2018

BABIČČINA ZAHRÁDKA - JABLÍČKA


Celý týden jsme si povídali o jablkách. Dozvěděli jsme se, co všechno musí předejít tomu, než si můžeme jablko utrhnout a z jakých se skládá částí. Mezi aktivity například patřilo vytváření otisků v temperové barvě a modelování jablíček. Procvičovali jsme jemnou motoriku při polepování šablony jablka kuličkami krepového papíru. Prováděli jsme pokus - Plavou jablka? Zkoušeli jsme je také krájet a loupat. Z naloupaných slupek jsme si zkusili uvařit čaj. Pomocí odšťavňovače jsme ochutnali jablečný mošt a na závěr si společně upekli štrůdl. V Digi univerzitě, která nás navštívila, jsme pracovali se souřadnicemi na čtvercové síti, stavěli jsme z Lega dle předlohy, skládali obrázky z částí a sestavovali sudoku. 


středa 17. října 2018

MĚSTO, KTERÉ MÁM RÁD - PODĚBRADY

Za pomoci obrázků jsme se seznámili se zajímavými místy Poděbrad. Přepisovali jsme názvy poděbradských staveb, také jsme pracovali s mapou a lupou a vyhledávali jsme Poděbrady. Také jsme vybarvovali znak Poděbrad, který jsme si oblíbili. Vyrazili jsme na procházku městem a fotili zajímavá místa. Nafocené snímky jsme si poté promítli na interaktivní tabuli, na které jsme také zhlédli krátký film o Poděbradech. Následně jsme společně vytvořili mapu Poděbrad a zakreslovali jsme do ní místa, která jsme navštívili. Nechybělo nádraží, trpaslík, květinové hodiny, ani výletní loď Král Jiří. úterý 9. října 2018

ARCHA NOEMOVA

Na první větší výlet v tomto školním roce jsme se vydali do Národního muzea v Praze. 
Zoologická expozice s názvem Archa Noemova nás zavedla do fascinujícího světa živočichů, kteří obývali nebo obývají naši planetu. Přes soutěsky a horské vrcholy, po ostrovech Karibiku či Madagaskaru, tajuplným podmořským světem, severskými pastvinami i dalšími kouty naší planety, jsme se vydali za zvířaty známými i méně známými. Zblízka jsme si mohli prohlédnout například ledního medvěda Alíka z pražské ZOO. Líbil se nám lev i tygr nebo orangutan. Obdivovali jsme australského klokana, ptakopyska a koalu. Úžasná byla i kostra dinosaura. Velká pochvala všem dětem. Jejich znalosti ze světa zvířat mile překvapili i našeho průvodce Prokopa, kterému tímto děkujeme za skvěle připravený program.

neděle 7. října 2018

LIDSKÉ TĚLO

Uvědomujeme si vlastní tělo. Víme například, co drží lidské tělo pohromadě, aby z něj nebyla hromada želé nebo k čemu potřebujeme svaly a jak pracují některé vnitřní orgány. 
Rozvíjíme pohybové dovednosti, umíme sladit pohyb s hudbou a také různé pohyby napodobit. Pojmenováváme části lidského těla. Při hrách využíváme všechny smysly – ochutnáváme, očicháváme, hmatáme, posloucháme, pozorujeme.
Skládáme puzzle, počítáme, porovnáváme menší x větší nebo více x méně, analyzujeme počáteční písmena ve slovech, přepisujeme názvy, rytmizujeme, hledáme rozdíly, správně přiřazujeme obrázky ke stínům, párujeme třísložkové karty.
A jako bonus si děti mohly vyrobit lidskou kostru z papíru, na které si procvičily stříhání rovných a křivých čar.
středa 3. října 2018

CESTOVÁNÍ - DOPRAVA


Seznámili jsme se s pojmem "doprava". Povídali jsme si o tom, jak se doprava dělí a jakými dopravními prostředky můžeme cestovat nebo  třeba rozvážet zboží. 
V koutcích aktivit jsme párovali třísložkové karty, přepisovali názvy, vytleskávali slabiky, přiřazovali stíny ke správným dopravním prostředkům, zahráli si na vrakoviště, skládali puzzle, doplňovali chybějící písmena ve slově a také určovali správný počet. Také jsme si zalétali s ručně vyrobenými papírovými letadly.pátek 21. září 2018

BEZPEČNOST

Uvědomujeme si nebezpečné situace, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat. Využili jsme praktických ukázek, pohádkových příběhů a vyprávění, varujících děti před nebezpečím. Děti už mají povědomí o tom, jak se prakticky chránit, ví, jak se nebezpečí vyhnout a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc (nácvik telefonátu na tísňovou linku). Svým chováním se snaží neohrožovat bezpečnost a pohodu druhých. Také ví, že jsou situace, při kterých jasně vyjadřují svůj nesouhlas a odmítají se na nich podílet. Vyzkoušely si první pomoc při odřenině nebo zlomenině.
V Předškláčku se seznámily s prostorovými stavbami a jejich zápisy. Převyprávěly pohádkové příběhy, trénovaly analýzu počátečních písmen nebo délku slabik.
A dnes jsme si užili s malou technickou univerzitou hru na malé archeology.sobota 15. září 2018

ZAČÍNÁME

Velmi příjemný a pohodový začátek školního roku. Nové děti se adaptují skvěle a doufáme, že se jim u nás bude líbit. Hrajeme hry na zapamatování si jmen nových kamarádů, pravidel a osobních značek. Povídáme si o zážitcích z prázdnin, o sobě, o rodině, začínáme pracovat v koutcích aktivit a rozjeli jsme i další školkové aktivity jako logohrátky, grafohrátky, hudební hrátky a Předškoláčka. To vše i v anglickém jazyce s Veronikou.