Pro rodiče

Provoz školky
 - pondělí až pátek 7:30 - 17:00 h

Jsme soukromá MŠ rodinného typu zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Nabízíme 

- všestranný rozvoj dítěte formou výchovně - vzdělávacích činností a aktivit v jednotlivých skupinových koutcích s prvky Montessori pedagogiky
- individuální přístup
- výuka v českém i anglickém jazyce 
- logopedické hrátky
- grafohrátky
- hudební hrátky a hru na zobcovou flétnu
- aktivní přípravu předškolních dětí do ZŠ ( vhodné i pro děti s odkladem školní docházky)
- předmatematické dovednosti (mat. profesora Hejného)
- předčtenářské dovednosti
- keramickou dílnu


Školné v roce 2017 - 2018 
 - školné na šk. rok 2017 - 2018 je rozpočítáno z celkové částky na 5. 500,- Kč měsíčně
 - platí se vždy k 1. v daném měsíci
 - školné je nevratné.

Stravné

 - denní stravné účtujeme 45,- Kč
 - vyúčtováno bude vždy na konci daného měsíce
 - stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme


Jak přihlásit své dítě do Montessori školky?
Do školky jsou přijímány děti ve věku 2,5 - 6 let.
Stačí si domluvit schůzku na telefonním čísle 602358110 a vyplnit přihlášku.
Zápis na školní rok 2017 - 2018 proběhne 3. a 4. května, vždy mezi 14. a 17. hodinou.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ:
ředitelka MŠ MONTESSORI Poděbrady rozhodla v souladu s § 34 a § 183 ods. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle volné kapacity MŠ a dle kritérií pro přijetí do MŠ MONTESSORI Poděbrady, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávánív MŠ MONTESSORI Poděbrady od 1.9.2018 těmto uchazečům:

01   přijat/a
02   přijat/a
03   přijat/a
04   přijat/a
05   přijat/a
06   přijat/a
07   přijat/a

Tímto se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:
si přijdou zákonní zástupci dětí podepsat a vyzvednout v těchto dnech:
  • úterý    22.5.2018 od 15:00 do 17:00 hodin
  • čtvrtek 24.5.2018 od   8:00 do 12:00 hodin

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.