čtvrtek 11. června 2015

Kontinenty

Začínáme se seznamovat s kontinenty, s jejich obyvateli a přírodou. Každému kontinentu se budeme věnovat zvlášť, ale nejdříve se pomocí písničky naučíme kontinenty pojmenovat a určit, kde a na jaké polokouli leží.