středa 30. září 2015

BAREVNÝ TÝDEN


 Tento celý týden se ve školce věnujeme barvám. Učíme se je pojmenovat, rozlišovat a určovat jejich odstíny. Seznamujeme se s pojmy základní a doplňkové barvy, pozorujeme je v našem okolí i ve třídě, sestavujeme barevné kompozice, tvoříme koláže, mícháme štětcem… Ve třídě si tvoříme paletu. V pondělí jsme začali žlutou barvou, v úterý přibyla červená a do pátku se na pomyslné paletě objeví ještě modrá, zelená a další barvy.
V každém koutku se věnujeme jiným aktivitám. V komunikativním koutku jsme přiřazovali barvy k předmětům, ve výtvarném děti lepily mozaiku a malovaly duhu, v matematicko-logickém koutku skládaly podle barevné předlohy a sestavovaly stavby podle předškolní matematiky profesora Hejného.

Celý den nám hlavou zní písnička Barvy od pana Svěráka a Uhlíře.

…a to je teprve středa…

čtvrtek 24. září 2015

Vážíme, počítáme, vaříme, cvičíme ...
Dnes je za námi opět spousta činností, aktivit, nových poznatků a pohody. Celý týden se věnujeme „ZDRAVÉMU TĚLU“. Od tohoto tématu se odvíjel  i náš celodenní program. Po ranní písničce začalo cvičení na mašince, protože i to patří ke zdravému životnímu stylu. V matematicko – logickém koutku  jsme vážili potraviny a porovnávali  jejich hmotnosti, naše odhady byly většinou správné. V komunikativním koutku  vznikl obchod s ovocem a zeleninou. Prodavači chtěli být úplně všichni. Kam ale velké nákupy dáme? Ve výtvarném koutku  nám proto 
pod rukama vznikly krásné kabelky, tašky a brašny. A jak se přiblížil oběd, začali jsme vyrábět prostírání. Podle něho jednoduše poznáme, na které místo vedle talíře patří nůž, vidlička a lžíce. Mezi všemi těmito činnostmi jsme „vařili“ na zahrádce „trávové“ a jiné  polévky a další zdravá jídla, skládali jsme písmena, počítali po desítkách .....Další keramické tvoření!


Keramická dílna měla své pokračování. Z hlíny jsme tvořili knoflíky různých tvarů, které až vypálíme a naglazujeme, tak i přišijeme. Naše práce přilákala další kamarády, kteří do školky pravidelně nedochází. Stihli jsme ještě vyrobit překvapení pro maminky. V závěru nám zbyl ještě čas a každý si našel svou „práci“. Někdo zůstal ve výtvarném koutku, někoho zaujal koutek matematický nebo koutek objevů.

Těšíme se na další keramické tvoření!úterý 22. září 2015

Co už víme o potravinách?

Dnes jsme ve školce zvládli spoustu aktivit na téma zdravé a nezdravé potraviny, správný životní styl, důležitost sportu v životě... V komunikativním koutku jsem diskutovali nad výživovou pyramidou, tvořili jsme "zdravý talíř", v matematickém koutku jsme třídili ovoce a zeleninu s použitím výrazů "více, méně" a porovnávali jsme množství, ve výtvarném koutku jsme malovali panáčka Pyramiďáčka, v hudebním koutku nás bavila  rytmizace a zpěv písně Brambory. Právě z brambor nám pod rukama vznikla pěkná tiskátka. Kromě toho nás dopoledne ohřálo podzimní sluníčko a odpoledne nás potěšila další výtvarná dílna....Zkrátka je za námi krásný den. Už se těšíme na další!Panáček Pyramiďáček

Jak chránit své tělo, aby bylo stále zdravé a plné energie? To ví Panáček Pyramiďáček, který je naším průvodcem po různých vesničkách jako Veganov, Tlouštíkov atd. Tyto vesnice mají starosti se svými obyvateli, kteří jsou stále nemocní, unavení a mrzutí. Společně s dětmi ukazuje obyvatelům, jak by se měli správně stravovat a žít.
A tak společně vymýšlíme, jaké potraviny dát na talíř, čeho více a čeho naopak méně. Třídíme ovoce a zeleninu. V pracovních listech procvičujeme analýzu a syntézu slov, párování. Skládáme puzzle, zpíváme, malujeme.


středa 16. září 2015

Další keramická dílna

 Na dalším kurzu keramiky jsme poprvé přivítali děti, které do naší školky každodenně nechodí a našeho kurzu se zúčastňují jako „externisté“. Věnovali jsme se podzimnímu tématu. Nasbírali jsme listy stromů, zkoumali jsme jejich strukturu a potom jsme je válečkem obtiskli do keramické hlíny, ze které jsme je pečlivě vyřezávali. Už se moc těšíme, až naplníme keramickou pec a naše výrobky vypálíme.


Jak funguje studovna?

 Děti, které po polední pohádce neusnou nebo ty, které už běžně po obědě nespí, tráví klidovou část dne ve studovně naší školky. Zde se věnujeme grafomotorice, oromotorice, lámeme si hlavu u logických deskových her, pracujeme s pracovními listy apod. Studovna je pro všechny děti velmi lákavým místem, kam se vždy těší.

Hudební chvilky v naší školce

Celý týden si povídáme o lidském těle. Kreslíme proporce těla, zkoumáme kosterní a jiné soustavy, prohlížíme si fotky a obrázky v atlasech, obkreslujeme své kamarády a popisujeme je, vyplňujeme pracovní listy, počítáme oči, uši, kolena, prsty a ostatní části těla. Kromě toho nezapomínáme ani na hudební chvilky s písničkou, hudebními nástroji, tanečky a rytmizací.


neděle 13. září 2015

My jsme kamarádi

I ve školce jsme jedna velká rodina. Máme se rádi, spolu si hrajeme, pracujeme, pomáháme si.
V logickém koutku jsme si z lega vytvořili srdíčko, které jsme v uměleckém koutku potřeli temperou a obtiskli na velký papír.
V komunikativním koutku jsme si procvičili stříhání podle rovné čáry a z proužků slepili srdíčkový řetěz, který všechna obtisknutá srdce krásně propojil.
Naše společné dílo jsme si vystavili. Bude nám připomínat, že jsme kamarádi a patříme k sobě.čtvrtek 10. září 2015

Emoce

Jak se dnes cítím? Jak se mám? Poznáš to sám, když se na tebe podívám.... A tak jsme si snažili povídat i pohledem. 
Jako první jsme si svoji dnešní náladu zakreslili na papír. 
V interaktivním koutku jsme si vyzkoušeli rozeznat různé druhy emocí. Zahráli jsme si deskovou hru EMOCE - obdoba Člověče nezlob se, ale při vstupu na políčko s emocí musí hráč danou emoci předvést tak, aby každý poznal, co znamená. Obměnu jsme udělali i s naším oblíbeným AUTOBUSEM. Dnes nastupovali a vystupovali lidé smutní, veselí, vzteklí, překvapení atd.


středa 9. září 2015

Keramika


PRVNÍ KERAMICKÁ DÍLNA

Tento týden jsme se ve výtvarném koutku začali seznamovat s keramickou hlínou. Vysvětlili jsme si pravidla práce, přinesli jsme si podložky, válečky, vykrajovátka, hadříky ... Děti se nemohly dočkat, až si sáhnou na hroudu hlíny. S velkou chutí hnětly, válely, dekorovaly a vykrajovaly. Někteří se do práce pustili s takovým zaujetím, že je maminky musely přemlouvat, aby už šli domů.

 Až výrobky vypálíme, naglazujeme, znovu vypálíme, navážeme na provázek, vznikne nám krásná zvonkohra. Už se těšíme!

pondělí 7. září 2015

Moje rodina

Tento týden si povídáme o své rodině a všechny naše činnosti jsou zaměřené na ni - na její funkci, na členy rodiny a vztahy mezi nimi, na život v ní. Přidali jsme i život v mateřské škole, její prostředí, vztahy mezi dětmi a dospělými, kamarády. Naučíme se vnímat, co si druhý přeje, co potřebuje, vycházet si vstříc, respektovat druhé, nabídnout pomoc.
Dnes jsme využili třísložkové karty RODINA. Nejdříve jsme si je spárovali, potom správně pojmenovali jednotlivé členy a přiřadili jejich názvy. V digitálním koutku si každý z nás vytvořil vlastní virtuální rodinu (mohl si přidat sourozence nebo zvířátko, po kterém touží). V komunikativním koutku jsme se naučili tři písmena A, M, T a podle předlohy složili název MÁMA nebo TÁTA.

pátek 4. září 2015

Geometrická tělesa

Nový školní rok sotva začal, ale u nás ve školce už to jede v plném proudu. Týdenní plán jsme lehce zvládli a můžeme tedy přidávat další aktivity. Děti si vybraly geometrická tělesa. A tak jsme pojmenovávali, porovnávali, párovali a přiřazovali k základnám. Zjistili jsme, že některá tělesa mají základen více. Víme, jak vypadá kvádr, koule, krychle, jehlan, ale i ovoid a elipsoid.
Zahráli jsme si i několik Kimových her (Které těleso zmizelo? Poznej těleso pouze hmatem. Atd.)
Příště se zaměříme na krychli a "ušijeme" jí šatičky :).úterý 1. září 2015

První den ve školce

Velké překvapení zažily i děti, které nejsou v naší školce žádní nováčci. Nově zrenovované  prostory, nově uspořádaný nábytek do koutků aktivit, MAŠINKA, která se promění na báječnou prolézačku a na přivítanou plno barevných balonků.
Máte zájem se k nám přidat? Můžete. Naše jízda právě začíná.....