středa 31. srpna 2016

Prázdniny končí, začátek nového školního roku je tu a s ním i náš nový vzdělávací program, ve kterém jsme nezapomněly ani na logopedickou prevenci. 
Pro tento školní rok jsme připravily celoroční projekt „Povídání s Matějem“ na motivy knížky Co mi povíš Matěji? Rády bychom, aby se řeč dětí správně rozvíjela a „usadila“ dříve, než se z předškoláků stanou školáci.
Celý projekt bude rozdělen do 10 témat, která budou korespondovat s měsíci školního roku a budou uváděna motivačními příběhy.
Naším cílem je podpořit řeč nejen jako celek, ale rozvíjet u dětí i pozorovací schopnosti, slovní zásobu, verbální paměť, fonematický sluch, rytmické a slovesné cítění, upevnit analýzu a syntézu řeči, udržení dějové linky apod. Ke každé lekci bude automaticky zařazena oromotorika a individuální nácvik pro upevnění a konečné zafixování již dobře navozených hlásek.
Na lekce s vámi a s Matějem, se milé děti moc těšíme! 
Lenka a Stáňa