neděle 29. července 2018

PRÁZDNINY

Dnešní den v mateřské škole byl pro naše předškoláky posledním. Ke vstupu do 1. třídy jsme jim popřáli štěstí, hodně nových kamarádů a vstřícnou a milou paní učitelku.
Jako každoročně, tak i letos, dostaly všechny děti fotoknihu. Společně s ní si mohou zavzpomínat na některé naše školkové aktivity a připomenout si i své kamarády.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a těšíme se 3. září.

čtvrtek 26. července 2018

Antarktida

Poslední školkový týden jsme se snažili zchladit alespoň tématem, a to Antarktidou. Dozvěděli jsme se mnoho o životě v tak mrazivých podmínkách. V konstruktivním koutku si každý z nás vyrobil svoji ledovou krajinu. V komunikačním koutku jsme se dozvěděli zajímavé informace o tučňácích, s nimiž jsme celý jeden den pracovali. Děti měly za úkol přiřadit k tučňáčí mamince (VELKÉ PÍSMENO) její mládě (malé písmeno). V logickém koutku jsme měli různé puzzle k tématu, přiřazování zvířecích dvojic, vybarvování tučňáků ve stejném pohybu. V matematickém jsme doplňovali sudoku nebo číselné puzzle s obrázkem. Šikovnost našich ručiček jsme si vyzkoušeli při lepení kožíšku lednímu medvědovi. Ač se to zdálo být těžké, zvládli jsme to všichni, ostatně přesvědčte se sami.


úterý 24. července 2018

CYKLOVÝLET

Druhý cyklovýlet starších dětí v tomto školním roce, který se opět vydařil. Celkem jsme ujeli 9,5 km.


neděle 15. července 2018

Za pandami do Asie

Tento týden jsme cestovali na nejlidnatěji osídlený kontinent. Nejvíce nás bavilo poslouchat čínský jazyk a opakovat po překladači základní slova a pozdravy. Někteří z nás si dokonce zapamatovali i své jméno. Poté jsme se podepsali čínskými písmeny. Nevynechali jsme ani práci s interaktivní mapou světa od nakladatelství Albi. V uměleckém koutku jsme se zaměřili na pandu a japonský strom sakuru. Tu si děti vytvořily pomocí rozfoukávání barvy na papír a následným tiskem pomocí prstů. Z dřevěných kostek jsme postavili velkou čínskou zeď a šikovnost našich prstů jsme vyzkoušeli při manipulaci s čínskými hůlkami. Asii jsme si moc užili a hurá na Evropu :)  


úterý 10. července 2018

CESTUJEME DO AFRIKY


Minulý týden jsme se po cestě do Australie a Ameriky vypravili do Afriky. V pondělí jsme se dozvěděli o poloze, podnebí a životu v Africe. Ukázali jsme si, jak tam děti žijí, jak vypadá jejich oblečení a jejich domovy. Taktéž jsme si prohlédli jejich školu bez nábytku. Dozvěděli jsme se, že vodu musí nosit z daleka a jak je pro ně voda vzácná. Vyprávěli jsme si o zvířatech a v jakých částech Afriky bychom je našli. Z modelíny jsme vypracovali mapu Afriky.

V úterý jsme cestovali opět do Afriky, ale tentokrát i v čase a tak jsme se dostali až do Starověkého Egypta. Povídali jsme si o pyramidách a kde bychom je našli. O egyptském písmu hieroglyfy, každý si vyzkoušel, jak by jeho jméno v egyptském písmu vypadalo. Vyluštili jsme hádanku v hieroglyfech, která nás nabádala jít ven a hledat Horovo oko. Když jsme se oblékali ven, vyprávěli jsme si o archeolozích a jejich práci, a následně objevili archeologickou stanici v pískovišti se značkou oka. Pomalu, smetáčkem, jsme písek odhrnovali, až jsme objevili ukrytou pyramidu, ve které jsme našli sarkofág a mumii. Po objasnění, co taková mumie je, jsme si vyzkoušeli udělat mumie z kamarádů pomocí toaletního papíru.

Ve středu jsme si Afriku jako téma vzali s sebou do koutků aktivit: v matematickém jsme seřazovali pyramidy podle velikosti, počítali kolik čeho je, hledali, které prvky do skupinky nepatří a přiřazovali obrázky podle jejich stínů. V jazykovém  koutku jsme opisovali egyptské vzory a dále hledali slova k obrázkům. Třídili jsme zvířata podle toho, na kterém kontinentě bychom je našli. Z návštěvy Afriky nám do našeho pasu přibylo razítko s pyramidou.