pátek 8. února 2019

PRAVĚK

Pověděli jsme si : „Jak to bylo v Pravěku“ – čím se lidé živili, jak se oblékali, co si dokázali vyrobit, jaká byla jejich obydlí, jak vypadala pravěká krajina. Pracovali jsme s třísložkovými kartami - přiřazovali jsme obrázky a názvy.
Před odpočinkem jsme si četli z knížky : „ O Človíčkovi“ a také jsme příběh zhlédli na interaktivní tabuli. Promítli jsme si skutečné jeskynní malby, které jsme se pak pokusili uhlem nakreslit.
V koutcích aktivit jsme si vyrobili pračlověka, pracovali se stíny pravěkých nástrojů, určovali počáteční písmena, určovali počet pravěkých předmětů a sestavovali obrázek z částí – mamuta.
Jako společnou práci jsme si vyrobili velkého mamuta, kterého jsme polepovali kousky kůží.               Zahráli jsme si pohybovou hru: „Voda, oheň, blesk“.

Celý týden jsme si moc užili.