sobota 5. října 2019

Moje rodina

Tentokrát znělo téma našeho týdne - Moje rodina. Povídali jsme si o tom, kdo do rodiny patří. Seznámili jsme se také s rodinným stromem  - snažili jsme se pochopit  příbuzenské vztahy. Naučili jsme se básničku: Naše rodina. Pracovali jsme opět v koutcích aktivit.
Moje tělo

Tento týden jsme pracovali s tématem - Moje tělo. Dozvěděli jsme se, co všechno v těle máme a jak naše tělo vlastně funguje. Pomalu jsme začali také pracovat v koutcích aktivit. Nevynechali jsme ani různé pohybové hry, včetně těch v angličtině.