pátek 8. února 2019

PRAVĚK

Pověděli jsme si : „Jak to bylo v Pravěku“ – čím se lidé živili, jak se oblékali, co si dokázali vyrobit, jaká byla jejich obydlí, jak vypadala pravěká krajina. Pracovali jsme s třísložkovými kartami - přiřazovali jsme obrázky a názvy.
Před odpočinkem jsme si četli z knížky : „ O Človíčkovi“ a také jsme příběh zhlédli na interaktivní tabuli. Promítli jsme si skutečné jeskynní malby, které jsme se pak pokusili uhlem nakreslit.
V koutcích aktivit jsme si vyrobili pračlověka, pracovali se stíny pravěkých nástrojů, určovali počáteční písmena, určovali počet pravěkých předmětů a sestavovali obrázek z částí – mamuta.
Jako společnou práci jsme si vyrobili velkého mamuta, kterého jsme polepovali kousky kůží.               Zahráli jsme si pohybovou hru: „Voda, oheň, blesk“.

Celý týden jsme si moc užili.

neděle 27. ledna 2019

SVĚT DINOSAURŮ

Hlavním cílem tématu bylo hrát si společně tak, aby se děti dozvěděly informace ze života dinosaurů, získaly citový prožitek a sounáležitost s živou a neživou přírodou, rozvinuly jemnou a hrubou motoriku, tvořivost, zapamatovaly si krátký text, osvojily si poznatky a dovednosti předcházejících čtení a psaní. V koutcích aktivit si mohly např. vyrobit dinosaura z korálků, nebo si ho namalovat a vystřihnout z papíru, popř. seskládat z geometrických tvarů. K barevným dinosaurům jsme přiřazovali stejně barevné kolíčky, starší děti poskládaly název barvy, kterou přepsaly do mřížky a následně vykrokovaly počet slabik na krokovacím pásu. Skládali jsme puzzle, sudoku, četli v encyklopediích a interaktivní knížce. Zahráli jsme si i na paleontology.
Příští týden se vydáme do pravěku.
neděle 20. ledna 2019

MÁME RÁDI POHÁDKY


Celý týden se nesl ve jménu pohádek.
Seznámili jsme se s klasickými pohádkami a zaměřili se na pohádku „O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“. Pracovali jsme hlavně s dějovou posloupností, popisem postav, pracovali jsme i s obrázky u magnetické tabule.
Pověděli jsme si - Jak se zachází s knížkou? Jaké zpracování pohádky může být? Kdo knížky píše a kdo je maluje? Jaké ponaučení pohádka přináší?
Sledovali jsme krátké pohádky na IT a samozřejmě nechyběl poslech čtených klasických pohádek.
V koutcích aktivit jsme malovali portrét zakleté princezny, skládali pohádkové puzzle, uspořádávali děj v pohádce tak, aby šel správně za sebou, hledali jsme rozdíly, postavili  hrad z velkých dřevěných kostek a také jsme si zahráli pohádkové pexeso O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Celý týden jsme si moc užili.


pátek 11. ledna 2019

ROČNÍ OBDOBÍ - ČAS

Pracujeme s časem. Učíme se chápat elementární časové pojmy jako např. teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, týden, měsíc a rok. Dobře nám k tomu slouží i náš školkový kalendář. V koutcích aktivit je vše nastaveno aktuálním potřebám dětí. Mladší děti seřazují obrázkový příběh dle časové posloupnosti, vyprávějí svůj denní režim, skládají číselnou řadu od 1 do 5. Všichni vyrábíme papírové hodiny. Snažíme se spávně určit zimní měsíce. Ke každému ročnímu období přiřazujeme karty s odpovídajícím obsahem. Starší děti se zaměřují na měření času. Celé hodiny už zvládnou všichni. Stále upevňujeme číselnou řadu do desíti, někteří už se dostali i přes desítku. Máme vytvořený graf našeho věkového vývoje. Každý čtvereček v řadě je jeden měsíc našeho života. Každý měsíc si každé dítě, v den svého narození, vybarví další čtvereček. Tak konečně uvidí, že nikdo nikoho věkově nedožene a ani nepředběhne.


čtvrtek 10. ledna 2019

PLAVÁNÍ

Nový rok jsme začali plaveckým kurzem v Aquabelle. Seznámení se s novým prostředím, poučení o bezpečnosti a hurá do vody. Pondělní první lekce byla o vodních hrátkách s míčky a pěnovými hračkami.
Dětem se moc líbilo.středa 12. prosince 2018

ADVENT

Vystoupení v domově důchodců.
Každý rok chodíme popřát krásné vánoce babičkám i dědečkům do domova důchodců Luxor v Poděbradech. Pro letošní rok jsme si připravili minioperetku pánů Svěrka a Uhlíře O Červené Karkulce.
Pro mnohé děti byl tento žánr premiérou, ale vypořádaly se s ním na jedničku. A babičkám  i dědečkům se vystoupení moc líbilo.
:,, Proč ta babička palakala, když jsem jí dával to přáníčko?"
středa 5. prosince 2018

ČERTOVSKÉ DOPOLEDNE

Dnes k nám do školky přišli na návštěvu čertíci s andělem.
Děti zazpívaly písničky a přednesly básničky, které jsme se naučili.
Čert se ptal, zda byly děti po celý rok hodné. Některé děti přiznaly, že trošku zlobily,
a tak kromě sladké odměny dostaly také uhlí. Děti slíbily andílkovi, že to určitě napraví.
Když čerti s andělem odešli, naše dopoledne pokračovalo a bylo plné soutěží a her, jako například hod bramborou do hrnce, či obouvání čertovských kopyt (židle) poslepu.
Celé dopoledne si děti moc užily. Děkujeme Lenkám a školákům.


neděle 2. prosince 2018

Příroda v zimě - PTÁCI


Povídaly jsme si s dětmi o tom, co je to migrace. Proč někteří ptáci u nás přes zimu zůstávají a jiní odlétají. Kam všude se můžou ptáci v zimě schovat před mrazem a zimou. Jak jim můžeme pomoci. Pozorovali jsme ptáky při pobytu venku. Pracovali jsme s obrázky, prohlíželi jsme si realistické kresby z atlasu a fotografie ptáků. Určovali jsme, kteří ptáci jsou stěhovaví a kteří u nás zůstávají. Seznámili jsme se s různými druhy ptáků a také jsme poslouchali jejich zvuky. Dozvěděli jsme se, čím se ptáci živí i čím jsou jedineční. Vyráběli jsme ptáčky a využili jsme přitom skutečných peříček. Z dřevěných kostek jsme se snažili sestavit krmítko pro ptáčky.

Navštívila nás opět Digi univerzita a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je naprogramovat robota na čtvercové síti dle souřadnic a vyzkoušely si se jako robot po síti pohybovat. Zkusily si robota z Lega také postavit. Děti byly nadšené.

čtvrtek 22. listopadu 2018

ŽIVOT V LESE

Projekt Les a život v lese nám odpověděl na mnoho otázek. Víme, jak funguje strom, čím dýchá, jak pije, co dělá v noci, jestli umí mluvit nebo z čeho může mít strach. Jak stromy poznají, že je jaro, proč na podzim shazují svoje listí a čím se stromy a zvířata v zimě živí. Jaká zvířata můžeme v lese potkat a proč se nás tolik zvířat bojí. Kdo sídlí nahoře ve větvích stromů a kdo rád pobývá ve tmě nebo jak žijí srny a divočáci.
A víme toho ještě více. Průvodcem našich procházek po lese nám byla krásná kniha Slyšíš, jak mluví stromy? Nechybělo ani loutkové divadlo. Pohádku O třech medvědech a lišce si děti už hrají samy.

neděle 11. listopadu 2018

LES

Tento týden byl naším tématem les. Pověděli jsme si, co všechno v lese můžeme najít a jaká zvířata zde můžeme potkat.Pracovali jsme s obrázky zvířat, vyhledávali jsme je v encyklopedii a přiřazovali jejich stopy a zvuky. Prohlubovali jsme si vědomosti o stromech, houbách a dalším životě v lese. Vyrobili jsme si origami lištičku. Zdramatizovali jsme pohádku: „Boudo, budko“– s využitím masek lesních zvířátek, které si děti samy vyrobily. Tímto tématem budeme navazovat v příštím týdnu - Zvířata v lese.