neděle 20. ledna 2019

MÁME RÁDI POHÁDKY


Celý týden se nesl ve jménu pohádek.
Seznámili jsme se s klasickými pohádkami a zaměřili se na pohádku „O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“. Pracovali jsme hlavně s dějovou posloupností, popisem postav, pracovali jsme i s obrázky u magnetické tabule.
Pověděli jsme si - Jak se zachází s knížkou? Jaké zpracování pohádky může být? Kdo knížky píše a kdo je maluje? Jaké ponaučení pohádka přináší?
Sledovali jsme krátké pohádky na IT a samozřejmě nechyběl poslech čtených klasických pohádek.
V koutcích aktivit jsme malovali portrét zakleté princezny, skládali pohádkové puzzle, uspořádávali děj v pohádce tak, aby šel správně za sebou, hledali jsme rozdíly, postavili  hrad z velkých dřevěných kostek a také jsme si zahráli pohádkové pexeso O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Celý týden jsme si moc užili.


pátek 11. ledna 2019

ROČNÍ OBDOBÍ - ČAS

Pracujeme s časem. Učíme se chápat elementární časové pojmy jako např. teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, týden, měsíc a rok. Dobře nám k tomu slouží i náš školkový kalendář. V koutcích aktivit je vše nastaveno aktuálním potřebám dětí. Mladší děti seřazují obrázkový příběh dle časové posloupnosti, vyprávějí svůj denní režim, skládají číselnou řadu od 1 do 5. Všichni vyrábíme papírové hodiny. Snažíme se spávně určit zimní měsíce. Ke každému ročnímu období přiřazujeme karty s odpovídajícím obsahem. Starší děti se zaměřují na měření času. Celé hodiny už zvládnou všichni. Stále upevňujeme číselnou řadu do desíti, někteří už se dostali i přes desítku. Máme vytvořený graf našeho věkového vývoje. Každý čtvereček v řadě je jeden měsíc našeho života. Každý měsíc si každé dítě, v den svého narození, vybarví další čtvereček. Tak konečně uvidí, že nikdo nikoho věkově nedožene a ani nepředběhne.


čtvrtek 10. ledna 2019

PLAVÁNÍ

Nový rok jsme začali plaveckým kurzem v Aquabelle. Seznámení se s novým prostředím, poučení o bezpečnosti a hurá do vody. Pondělní první lekce byla o vodních hrátkách s míčky a pěnovými hračkami.
Dětem se moc líbilo.středa 12. prosince 2018

ADVENT

Vystoupení v domově důchodců.
Každý rok chodíme popřát krásné vánoce babičkám i dědečkům do domova důchodců Luxor v Poděbradech. Pro letošní rok jsme si připravili minioperetku pánů Svěrka a Uhlíře O Červené Karkulce.
Pro mnohé děti byl tento žánr premiérou, ale vypořádaly se s ním na jedničku. A babičkám  i dědečkům se vystoupení moc líbilo.
:,, Proč ta babička palakala, když jsem jí dával to přáníčko?"
středa 5. prosince 2018

ČERTOVSKÉ DOPOLEDNE

Dnes k nám do školky přišli na návštěvu čertíci s andělem.
Děti zazpívaly písničky a přednesly básničky, které jsme se naučili.
Čert se ptal, zda byly děti po celý rok hodné. Některé děti přiznaly, že trošku zlobily,
a tak kromě sladké odměny dostaly také uhlí. Děti slíbily andílkovi, že to určitě napraví.
Když čerti s andělem odešli, naše dopoledne pokračovalo a bylo plné soutěží a her, jako například hod bramborou do hrnce, či obouvání čertovských kopyt (židle) poslepu.
Celé dopoledne si děti moc užily. Děkujeme Lenkám a školákům.


neděle 2. prosince 2018

Příroda v zimě - PTÁCI


Povídaly jsme si s dětmi o tom, co je to migrace. Proč někteří ptáci u nás přes zimu zůstávají a jiní odlétají. Kam všude se můžou ptáci v zimě schovat před mrazem a zimou. Jak jim můžeme pomoci. Pozorovali jsme ptáky při pobytu venku. Pracovali jsme s obrázky, prohlíželi jsme si realistické kresby z atlasu a fotografie ptáků. Určovali jsme, kteří ptáci jsou stěhovaví a kteří u nás zůstávají. Seznámili jsme se s různými druhy ptáků a také jsme poslouchali jejich zvuky. Dozvěděli jsme se, čím se ptáci živí i čím jsou jedineční. Vyráběli jsme ptáčky a využili jsme přitom skutečných peříček. Z dřevěných kostek jsme se snažili sestavit krmítko pro ptáčky.

Navštívila nás opět Digi univerzita a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je naprogramovat robota na čtvercové síti dle souřadnic a vyzkoušely si se jako robot po síti pohybovat. Zkusily si robota z Lega také postavit. Děti byly nadšené.

čtvrtek 22. listopadu 2018

ŽIVOT V LESE

Projekt Les a život v lese nám odpověděl na mnoho otázek. Víme, jak funguje strom, čím dýchá, jak pije, co dělá v noci, jestli umí mluvit nebo z čeho může mít strach. Jak stromy poznají, že je jaro, proč na podzim shazují svoje listí a čím se stromy a zvířata v zimě živí. Jaká zvířata můžeme v lese potkat a proč se nás tolik zvířat bojí. Kdo sídlí nahoře ve větvích stromů a kdo rád pobývá ve tmě nebo jak žijí srny a divočáci.
A víme toho ještě více. Průvodcem našich procházek po lese nám byla krásná kniha Slyšíš, jak mluví stromy? Nechybělo ani loutkové divadlo. Pohádku O třech medvědech a lišce si děti už hrají samy.

neděle 11. listopadu 2018

LES

Tento týden byl naším tématem les. Pověděli jsme si, co všechno v lese můžeme najít a jaká zvířata zde můžeme potkat.Pracovali jsme s obrázky zvířat, vyhledávali jsme je v encyklopedii a přiřazovali jejich stopy a zvuky. Prohlubovali jsme si vědomosti o stromech, houbách a dalším životě v lese. Vyrobili jsme si origami lištičku. Zdramatizovali jsme pohádku: „Boudo, budko“– s využitím masek lesních zvířátek, které si děti samy vyrobily. Tímto tématem budeme navazovat v příštím týdnu - Zvířata v lese.pátek 2. listopadu 2018

HALLOWEEN

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích nese ve znamení svátku Halloween. Vydlabané dýně, zapálené svíčky, sladkosti  a strašidelné kostýmy - i díky těmto symbolům si tento večer získává u našich dětí stále větší oblibu. A tak jsme pro ně jednu takovou magickou noc připravili. Ráno děti přišly do školky ve strašidelných maskách. Povídali jsme si o tom, co je Halloween, kde vznikl a co to vlastně znamená. 
Během dopoledne jsme si stihli zasoutěžit, zatancovat a pobavit se u dalších halloweenských aktivit. Odpoledne jsme se s mapou v ruce vydali za pokladem. Hledali jsme indície, které nás měly dovést k pokladu. Z indícií se vyklubalo tajné písmo, které bylo třeba rozluštit. Naší Amálce se to podařilo a tak už nic nestálo v cestě vyzvednout sladkou odměnu. Po setmění, za světel lampionů, jsme prožívali dobrodružství na stezkách kolonády. Rozzářená světla našich dýní přilákala i ducha, který se schovával v našem sklepě. Zvědavost dětí byla silnější než strach a tak všechny nebojácně do sklepa nejen nakoukly, ale dokonce se odvážily dál a zanechaly na papíře i svůj podpis. Dobrou noc jsme si společně popřáli při dobré pizze a filmu Ať žijí duchové.

pondělí 29. října 2018

PŘÍRODA NA PODZIM - STROMY

V tomto týdnu jsme se seznámili s tím, co všechno se na podzim mění, jaké barvy patří k podzimu a jaké jsou jeho hlavní znaky. Pověděli jsme si o stromu a jeho částech. Rozdělovali jsme stromy na listnaté a jehličnaté. Seznámili jsme se s různými druhy stromů. Zkoumali jsme listy "z blízka" s využitím lupy. Pracovali jsme s bee-botem, dokončovali druhou půlku listu, přiřazovali správný list a správnou šišku ke stromu. Zpívali jsme písničku "Stromy" od pánů Svěráka a Uhlíře.
Při jedné z vycházek jsme se šli podívat na na nádraží do "Legiovlaku", kde jsme si mohli prohlédnout jak vypadal legionářský vlak před 100 lety. Dětem se výstava moc líbila.
Také jsme zhlédli představení školáků, které bylo tematicky zaměřené k oslavě 100 let od vzniku samostatného československého státu. Pohádku, prezentaci o Slovensku i písničky měli krásně nacvičené.