neděle 7. dubna 2019

MY JSME MALÍ HUDEBNÍCITentokrát jsme se seznámili s novými slovy, pojmy z hudební terminologie: nota, notová osnova, houslový klíč, pomlka, dirigent, partitura, taktovka, rytmus, melodie. Slova jsme také vytleskávali.Povídali jsme si například o tom: „Jaké hudební nástroje znáš? Které máme ve školce?" Poznávali jsme skutečné nástroje zrakem, hmatem, sluchem – využili jsme k tomu nahrávací skřipce. Zahráli jsme si na kapelu a využili k tomu Orffovy nástroje. V rámci  hudebních hrátek s Lenkou hrály děti na flétničky a zpívaly za doprovodu klavíru. Také jsme pracovali s třísložkovými obrázky hudebních nástrojů a snažili se nástroje podle předlohy namalovat. Zkusili jsme si i vyrobit nástroje vlastní, kdy jsme kovové krabičky plnili různým materiálem.

neděle 24. března 2019

ŽIVOT NA LOUCE


Tento týden jsme se věnovali tématu – Život na louce.
Dozvěděli jsme se toho spoustu o hmyzu a lučních květinách.
V koutcích aktivit jsme tentokrát měli za úkoly např. vymalovat půlku motýla temperami a potom pozorovat vzniklý otisk. Skládali jsme také kytičky ze stavebnice MOSAIC MAXI a hledali dvojice stejných motýlů v záhadné bedně, aniž by zazvonila rolnička. Pracovali jsme s Bee – botem, kdy včelka hledala cestu ke kytičkám. Sestavovali jsme tělo mravence, skládali včelku a úly podle velikosti. Poznávali jsme vývojová stádia motýla a snažili se je zakreslit. Zjišťovali jsme kolik má  hmyz nohou a zapisovali do pracovního listu.
Celý týden jsme si užili.


čtvrtek 21. března 2019

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Práce v tématicky připravených koutcích aktivit byla pro děti (jejich slovy) ZÁBAVNÁ. Líbilo se všechno, a až na maličkosti, jako třeba určit počáteční písmeno a správně ho přiřadit k obrázku, bylo vše jednoduché a děti si s úkoly skvěle poradily.


neděle 10. března 2019

ŽIVOT JEDNOHO ZRNKA

Záměr byl seznámit děti s principem pěstování rostlin od zrnka či semínka. Pomocí třísložkových karet jsme se seznámili se semínky a zrníčky, s rostlinkami a jejich plody. Zjistili jsme, že většina rostlinek je určena pro naši potravu, ale některé i pro naše ošacení. Poznali jsme bavlnu a len. Jak se len zpracuje na plátno nám ukázala pohádka Krtek a kalhotky. Pod mikroskopem jsme se podívali na naše tepláky, mikiny, legíny, trička nebo bačkory. I když většina vypadala téměř stejně, jen jinak barevně, tak pod mikroskopem se nám otevřela přehlídka různých druhů tkanin a pletenin. 
Také jsme si založili pár pokusů, které budeme nadále zkoumat. Vyseli jsme hrách a řeřichu.
Díky možnosti manipulování a experimentování se zemí, zrníčky a rostlinami, děti poznávaly jejich vlastnosti a chápaly souvislosti např. Co rostliny potřebují k růstu? Jak se o ně starat? 
Aktivit bylo opravdu hodně. Skládali jsme puzzle rostlin, přepisovali názvy, párovali, přebírali a porovnávali, vytvářeli. A z papírového tkaní jsme vyrobili hezké přáníčko k MDŽ.

neděle 3. března 2019

KARNEVAL


Ve školce jsme si užili karneval plný her, tance a zábavy. Tancovali jsme na hudbu se zastavením, házeli jsme míčkem na cíl a shazovali kuželky. Také jsme plnili úkoly z klobouku a zahráli jsme si židličkovanou. Nemohlo chybět vyhlášení nejvydařenějších masek a rozdávání odměn.MASOPUSTTentokrát jsme se dozvěděli, jak dřív slavili lidé masopust, jak se bavili a jak ho slavíme dnes.
Už víme, kdy se masopust slaví, čím je typický měsíc leden, co se o něm říká, jak by měl vládnout.  Seznámili jsme se s novými hrami, tanečky, říkadly, písničkami.

V koutcích aktivit jsme měli tyto aktivity:

 Výtvarný
- výroba masek na karneval s využitím textilu (stříhání, lepení, dotváření detailů)
Matematicko - logický
- přiřaď správný geometrický tvar k předmětu na obrázku - schopnost hledat  podobnosti s reálnými předměty + výroba klauna
Komunikační

- hledání rýmů – Najdeš na obrázcích dvojice, které se spolu rýmují?
Praktický
- modelování jitrnic, doplněné špejlemi – kolik se ti jich podaří udělat?
Poznávací
-Poznáš, co jíš? - poznávání různých potravin pomocí smyslů (využití šátku)


pátek 8. února 2019

PRAVĚK

Pověděli jsme si : „Jak to bylo v Pravěku“ – čím se lidé živili, jak se oblékali, co si dokázali vyrobit, jaká byla jejich obydlí, jak vypadala pravěká krajina. Pracovali jsme s třísložkovými kartami - přiřazovali jsme obrázky a názvy.
Před odpočinkem jsme si četli z knížky : „ O Človíčkovi“ a také jsme příběh zhlédli na interaktivní tabuli. Promítli jsme si skutečné jeskynní malby, které jsme se pak pokusili uhlem nakreslit.
V koutcích aktivit jsme si vyrobili pračlověka, pracovali se stíny pravěkých nástrojů, určovali počáteční písmena, určovali počet pravěkých předmětů a sestavovali obrázek z částí – mamuta.
Jako společnou práci jsme si vyrobili velkého mamuta, kterého jsme polepovali kousky kůží.               Zahráli jsme si pohybovou hru: „Voda, oheň, blesk“.

Celý týden jsme si moc užili.

neděle 27. ledna 2019

SVĚT DINOSAURŮ

Hlavním cílem tématu bylo hrát si společně tak, aby se děti dozvěděly informace ze života dinosaurů, získaly citový prožitek a sounáležitost s živou a neživou přírodou, rozvinuly jemnou a hrubou motoriku, tvořivost, zapamatovaly si krátký text, osvojily si poznatky a dovednosti předcházejících čtení a psaní. V koutcích aktivit si mohly např. vyrobit dinosaura z korálků, nebo si ho namalovat a vystřihnout z papíru, popř. seskládat z geometrických tvarů. K barevným dinosaurům jsme přiřazovali stejně barevné kolíčky, starší děti poskládaly název barvy, kterou přepsaly do mřížky a následně vykrokovaly počet slabik na krokovacím pásu. Skládali jsme puzzle, sudoku, četli v encyklopediích a interaktivní knížce. Zahráli jsme si i na paleontology.
Příští týden se vydáme do pravěku.
neděle 20. ledna 2019

MÁME RÁDI POHÁDKY


Celý týden se nesl ve jménu pohádek.
Seznámili jsme se s klasickými pohádkami a zaměřili se na pohádku „O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“. Pracovali jsme hlavně s dějovou posloupností, popisem postav, pracovali jsme i s obrázky u magnetické tabule.
Pověděli jsme si - Jak se zachází s knížkou? Jaké zpracování pohádky může být? Kdo knížky píše a kdo je maluje? Jaké ponaučení pohádka přináší?
Sledovali jsme krátké pohádky na IT a samozřejmě nechyběl poslech čtených klasických pohádek.
V koutcích aktivit jsme malovali portrét zakleté princezny, skládali pohádkové puzzle, uspořádávali děj v pohádce tak, aby šel správně za sebou, hledali jsme rozdíly, postavili  hrad z velkých dřevěných kostek a také jsme si zahráli pohádkové pexeso O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Celý týden jsme si moc užili.


pátek 11. ledna 2019

ROČNÍ OBDOBÍ - ČAS

Pracujeme s časem. Učíme se chápat elementární časové pojmy jako např. teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, týden, měsíc a rok. Dobře nám k tomu slouží i náš školkový kalendář. V koutcích aktivit je vše nastaveno aktuálním potřebám dětí. Mladší děti seřazují obrázkový příběh dle časové posloupnosti, vyprávějí svůj denní režim, skládají číselnou řadu od 1 do 5. Všichni vyrábíme papírové hodiny. Snažíme se spávně určit zimní měsíce. Ke každému ročnímu období přiřazujeme karty s odpovídajícím obsahem. Starší děti se zaměřují na měření času. Celé hodiny už zvládnou všichni. Stále upevňujeme číselnou řadu do desíti, někteří už se dostali i přes desítku. Máme vytvořený graf našeho věkového vývoje. Každý čtvereček v řadě je jeden měsíc našeho života. Každý měsíc si každé dítě, v den svého narození, vybarví další čtvereček. Tak konečně uvidí, že nikdo nikoho věkově nedožene a ani nepředběhne.