Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě § 34 odst. 3 zákona č.561/2004 SB. O předškolním vzdělávání... (Školský zákon) v platném znění, rozhodla ředitelka MŠ o přijetí níže uvedených dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ MONTESSORI Poděbrady od 1.9.2019
Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které jim byly v průběhu zápisu na školní rok 2019/2020 přiděleny

0001/M2019
0002/M2019
0003/M2019
0004/M2019
0005/M2019
0006/M2019
0007/M2019
0008/M2019
00010/M2019
00011/M2019
00012/M2019

Tímto se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí si přijdou zákonní zástupci dětí vyzvednout a podepsat v těchto dnech:
22.5.2019 a 23.5.2019

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejněného rozhodnutí.
Odvolání se podává u ředitelky MŠ MONTESSORI Poděbrady.

Děkujeme za přijetí tohoto rozhodnutí a za Váš zájem o MŠ MONTESSORI Poděbrady, kterého si velice vážíme

Stanislava Marešová - ředitelka MŠ MONTESSORI Poděbrady

-------------------------------------------------------------------------


 Provoz školky
 - pondělí až pátek 7:30 - 17:00 h

Jsme soukromá MŠ rodinného typu zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Nabízíme 

- všestranný rozvoj dítěte formou výchovně - vzdělávacích činností a aktivit v jednotlivých skupinových koutcích s prvky Montessori pedagogiky
- individuální přístup
- výuka v českém i anglickém jazyce 
- logopedické hrátky
- grafohrátky
- hudební hrátky a hru na zobcovou flétnu
- aktivní přípravu předškolních dětí do ZŠ ( vhodné i pro děti s odkladem školní docházky)
- předmatematické dovednosti (mat. profesora Hejného)
- předčtenářské dovednosti
- keramickou dílnu
- plavecký kurz


Školné v roce 2018 - 2019 
 - školné na šk. rok 2018 - 2019 je rozpočítáno z celkové částky na 6.000,- Kč měsíčně
 - platí se vždy k 1. v daném měsíci
 - školné je nevratné.

Stravné

 - denní stravné účtujeme 55,- Kč
 - stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme


Jak přihlásit své dítě do Montessori školky?
Do školky jsou přijímány děti ve věku 2,5 - 6 let.
Stačí si domluvit schůzku na telefonním čísle 602358110 a vyplnit přihlášku.
Zápis na školní rok 2019 - 2020 proběhne 6. a 7. května, vždy mezi 15. a 17. hodinou.

Jídelníček

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.