Aktivity v MŠ


VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020 NABÍZÍME V RÁMCI MŠ I TYTO NOVÉ AKTIVITY. 

Matematika profesora Hejného 
      -     školička matematiky pro předškolní děti
      -     při hrách a ostatních činnostech děti objevují matematiku s radostí
-         metoda skvěle a přirozeně využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí,  může tak plně využít jejich velkého potenciálu
-        zaměřuje se na předmatematické schopnosti a dovednosti, prostorovou představivost
-        děti začínají rozumět matematice úplně samozřejmě na základě běžných situací v životě, poskytne jim logickou úvahu a úplně jiný náhled na matematiku

Keramická dílna 
Je snad něco lepšího, příjemnějšího a přirozenějšího pro rozvoj pravé i levé mozkové hemisféry zároveň, než je tvoření z keramické hlíny?
-       děti si zde mají možnost vyzkoušet základní techniky přístupu ke keramické hlíně
-       na práci s hlínou není kam spěchat, vydáme se spolu do stavu soustřední, tvarování, formování, zkoušení, poznávání, hravosti, tvořivosti, ale i legrace a zábavy
-       děti si odnesou spoustou krásných výrobků

Předčtenářské dovednosti 
-       jsou základní dovednosti v období rozvoje počátečního čtení.
-        čtení jako základ gramotnosti se nerozvíjí až ve školním věku, ale odlišná zkušenost s    předčtenářskými dovednostmi může vstupovat i do odlišného průběhu a kvality čtenářského rozvoje
-       děti se zde naučí naslouchat řeči a textu, poznají, že určitý grafický záznam je spojen s obsahem apod.
-       gramotnost tedy budujeme postupně a ještě před nástupem do školy
-       v odborné literatuře se pracuje s pojmem „rodící se gramotnost“.


Logohrátky a hudební hrátky
-       logopedická prevence probíhá formou skupinové i individuální práce
-       náplní jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj sluchové a zrakové percepce, procvičování mluvidel, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov, hry s rýmy, rozvoj slovní zásoby, dramatizace apod.

Angličtina
v průběhu dopoledne nabízíme dětem mimo české výuky i výuku v anglickém jazyce. Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.